Destination B2 PDF Free Download | Macmillan English

Destination B2 PDF Free Download | Macmillan English

Destination B2 PDF Free Download | Macmillan English at BOOKS-HERE.COM

1 Destination Macmillan English Description

A modern three-level vocabulary and grammar practice series.

A modern, three-level series focusing on vocabulary and grammar. The up-to-date syllabuses are based on the B1, B2, C1-C2 levels of the Council of Europe Framework and exercises are geared towards tasks for the relevant exam at each level.  These are the ideal grammar practice books for students preparing for their exams.

2 Destination B2 Student Book with Key

ISBN:    9780230035386

English Type:     British English

Published Date:     31 January 2008

Level:    B2

Pages:     256

A reliable, three-level series focusing on vocabulary and grammar. Destination B2 is the ideal grammar and vocabulary practice book for all students preparing to take a B2 level exam.

3 Free Download Destination B2 Macmillan English

4 MORE BOOKs

ENGLISH IN USE

LƯU Ý: Việc tải sách tại BOOKS-HERE.COM không được khuyến khích. Chỉ dùng với mục đích tham khảo và học tập, tuyệt đối cấm thương mại hóa. Link chia sẻ sẽ bị xóa khi có phản ánh vi phạm bản quyền.
Các bạn nên mua sách có bản quyền tại các cửa hàng sách có đăng kí kinh doanh.
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...