IELTS for Academic Purposes [Books + CDs]

Full 4 books & CDs - bản đẹp

IELTS for Academic Purposes contains 03 Books and 02 CDs.
With 6 practice tests, focus on band 5.5 to 6.5 target. Each test havs been carefully produced to reflect the level of difficulty of the exam.

This book will help you preparing for the IELTS Academic test more easily and effectively. The main aim of this course is to help you gel at high an Overal Band Score as possible. To achieve this, our aims are to:

  • Improve your listening, reading, writing and speaking
  • Information and advice about the IELTS exam
  • Give you practice with exam tasks
  • Develop your grammar and vocabulary

• Tăng khả năng nghe, đọc, viết và nói
• Cung cấp thông tin về kỳ thi IELTS
• Bài luyện phù hợp với điểm target
• Phát triển ngữ pháp và từ vựng

Bộ sách IELTS for Academic Purposes phù hợp cho các bạn ôn luyện với đích là 5.5-6.5 điểm nên nội dung có độ khó vừa phải.
Được trình bày dễ hiểu, bố cục hợp lí, đồ họa ưa nhìn, chắc chắn cuốn sách này giúp người học thích thú và tập trung hơn.

Some sample pages:

You can view some pages of IELTS for Academic Purposes.

IELTS for Academic Purposes

IELTS for Academic Purposes

IELTS for Academic Purposes

IELTS for Academic Purposes

 

Download:

IELTS for Academic Purposes [Books + CDs]

~ 238.59 Mb

 

Comments
Loading...