Longman Children’s Picture Dictionary [Ebook+CDROM]

Học từ vựng sinh động qua hình ảnh

0 59

Longman Children’s Picture Dictionary – được chia sẻ bởi Books Here

Học từ vựng sinh động qua hình ảnh.
Đây là bộ từ điển bằng hình ảnh dành cho trẻ em của Longman. Gồm 800 từ và cụm từ trong 50 chủ đề minh họa đẹp mắt bằng hình ảnh. Cuốn từ điển được chia làm hai phần:

  1. Phần đầu tiên chứa trong 50 minh họa hai trang.
  2. Phần thứ hai chứa một danh sách các chữ cái, một danh sách các từ theo chủ đề, một danh mục các hộp thoại và 50 lời bài hát hoàn chỉnh.

Thông tin chi tiết bạn vui lòng tham khảo tại trang chủ :Longman: childrenspicturedictionary.com/


DOWNLOAD E-BOOKs

Download – Audio

Comments
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More