Oxford Grammar for EAP PDF

Oxford Grammar for EAP PDF

Oxford Grammar for EAP PDF Free download at BOOKS-HERE.COM

1 BOOK DESCRIPTION

English grammar and practice for Academic Purposes

A grammar reference and practice book for students. This book provides functional grammar to succeed in academic studies. Can be used for essay writing and presentations such as modal verbs, noun phrases, conditionals, and relative clauses.

Sách Oxford Grammar for EAP dùng cho ôn luyện ngữ pháp chuyên học thuật. Cuốn sách này cung cấp một lượng kiến thức về động từ, cụm danh từ, mệnh đề điều kiện và quan hệ. Vì thế nó cũng rất hữu ích cho việc hoàn thiện kĩ năng viết bài essay.

2 DOWNLOAD BOOK

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...