Basic Grammar in Use 4th editon PDF | Free download

Basic Grammar in Use 4th editon PDF | Free download

1 Basic Grammar in Use 4th editon PDF – The world’s best-selling grammar series for learners of English

Basic Grammar in Use 4th editon PDF – Sách Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành cơ bản hay nhất hiện nay.

Tài liệu gồm hơn 140 đơn vị về kiến thức ngữ pháp cần thiết: thì động từ, câu điều kiện, trực tiếp gián tiếp, câu bị động, động từ khuyết thiếu, phrasal verb,…. Ngoài ra, Basic Grammar in Use 4th editon PDF còn có những bài tập bổ sung  đi kèm với đáp án, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của những ngữ pháp vừa mới học.

Tải sách học Tiếng Anh tại BOOKs HERE hoàn toàn miễn phí.

  • Authors: Raymond Murphy, William R. Smalzer
  • Level : High beginning – Low intermediate
  • The Fourth Edition is an American English, self-study reference and practice book for elementary level learners (A1-B1).
  • It is a book that has been used by millions of people around the world to improve their English.
  • With simple explanations, clear examples and easy to understand exercises, it is perfect for students who are studying on their own, but can also be used in the classroom.
  • This fourth edition is available as an ebook as well as a printed book.
  • The ebook works on PCs, Macs, iPads and Android tablets.
  • It has the same grammar explanations and exercises found in the printed book, plus other great features such as audio for all of the example sentences and an easy-to-use answer key.

More detail visit:  cambridge.org

2 FREE DOWNLOAD Basic Grammar in Use 4th editon PDF

Tải sách ===>>>> DOWNLOAD

Link tải Dự Phòng DOWNLOAD

3 MORE BOOKs :

ENGLISH IN USE

LƯU Ý: Việc tải sách tại BOOKS-HERE.COM không được khuyến khích. Chỉ dùng với mục đích tham khảo và học tập, tuyệt đối cấm thương mại hóa. Link chia sẻ sẽ bị xóa khi có phản ánh vi phạm bản quyền.
Các bạn nên mua sách có bản quyền tại các cửa hàng sách có đăng kí kinh doanh.

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...