Tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – chia sẻ bởi Books Here.

Tiết lộ bí quyết giao tiếp để thành công – Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Bí quyết giao tiếp để thành công

Thất bại? Bất công?
Bạn tự giằn vặt bản thân vì đã cố gắng rất nhiều mà không thể tìm được một công việc tốt?

1 Bí quyết giao tiếp để thành công gồm 12 Videos

 

Bài 1: Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp và chức năng của giao tiếp DOWNLOAD

Bài 2: Giao tiếp đối với việc thiết lập mối quan hệ. Những nhận định cần tránh trong giao tiếp DOWNLOAD

Bài 3: 5 cơ chế trong giao tiếp vận hành. Những tác động sai lầm trong giao tiếpDOWNLOAD

Bài 4: Phương tiện để truyền tải giao tiếp DOWNLOAD

Bài 5: Cơ sở tâm lý của hoạt động giao tiếp DOWNLOAD

Bài 6: Cơ sở văn hóa của hoạt động giao tiếp DOWNLOAD

Bài 7: Cơ sở mội trường xã hội của hoạt động giao tiếp DOWNLOAD

Bài 8: Các nguyên tắc cần có khi xác lập mối quan hệ DOWNLOAD

Bài 9: Kỹ năng lắng nghe DOWNLOAD

Bài 10: Kỹ năng nói DOWNLOAD

Bài 11: Kỹ năng khen chê DOWNLOAD

Bài 12: Phi ngôn ngữ DOWNLOAD

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...