Take a fresh look at your lifestyle.

Ebook Cambridge IELTS 13 General and Academic Free Download 2023

8,770

Free Download full setIELTS 13 General and Academic FULL (PDF & Audio CDs) by Cambridge update: 10.2022

1 Download Cambridge IELTS 13 General and Academic

Free Download The Cambridge publishers’ 13 IELTS test preparation unit truly demonstrates the current IELTS General and Academic exam sample forms.

Academic & General forms are similar to sets of 10, 11, and 12 – suitable for different test subjects. In general, experts appreciate it. Practice 13 General may soon become the document of the IELTS candidates. Therefore, this is the set of IELTS preparation books that every student needs. A detailed explanation is attached in the download link below.

Free Download Bộ đề luyện thi IELTS số 13 của nhà xuất bản Cambridge thực sự thể hiện chính xác về form mẫu đề thi IELTS GeneralAcademic hiện nay.

Form đề Academic & General tương tự như bộ 10, 11, 12 – phù hợp với đối tượng ôn thi khác nhau. Nhìn chung được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Bộ Practice 13 General có thể sớm trở thành tài liệu nằm lòng của các thí sinh IELTS. Do đó, đây là bộ sách luyện thi IELTS mà mọi học viên cần cos. Phần lời giải chi tiết được đính kèm trong link tải bên dưới.

Source:  mua sách => AMAZON

Lưu ý, nên mua sách tại các công ty có giấy phép kinh doanh hợp pháp. Tránh mua tại các cửa hàng ven đường sách lậu hoặc sản phẩm in lỗi.

Trong quá trình luyện đề có bất cứ khúc mắc cần hỗ trợ, các bạn có thể liên hệ với giáo viên của POLCET để nhờ tư vấn, giải đáp trực tiếp.

2 Download IELTS 13

General [PDF]:

MIRROR 1

MIRROR 2


Academic

Download PDF


Audio

DOWNLOAD CDS

3 MORE IELTS MATERIALS

80%
Awesome
  • Design
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More