Take a fresh look at your lifestyle.

Cambridge IELTS Academic 12 Pdf Free Download

3,781

Cambridge IELTS Academic Practice Test 12 Pdf. Free Download all books at BOOKs-HERE

Cambridge Publishing has been extremely successful with the IELTS Academic 12. The number of books sold is more than the previous series. Overall evaluation, this is a standard sample set for students practicing Academic IELTS. In terms of content, the English knowledge used in many subjects is considered very close to reality. Because since 2017, the IELTS exam format has made some changes. This series of books helps students get acquainted and take a mock test to assess their ability. Thereby, there is a more suitable roadmap and exam preparation strategy.

Nhà xuất bản Cambridge đã cực kì thành công với cuốn IELTS Academic 12. Số lượng sách được bán ra nhiều hơn so với các bộ trước. Tổng thể đánh giá, đây là bộ chuẩn mẫu dành cho các bạn sinh viên luyện Academic IELTS. Xét về nội dung, kiến thức Anh ngữ được sử dụng trong đề được nhiều người đánh giá là rất sát với thực tế. Bởi lẽ từ năm 2017 form đề thi IELTS đã có một số thay đổi. Bộ sách này giúp học viên làm quen và tự thi thử để đánh giá năng lực bản thân. Qua đó, có lộ trình và chiến lược ôn thi phù hợp hơn.

Vậy nên, các bạn “sĩ tử” IELTS sớm sở hữu ngay nhé.

Giá bán tại các nhà sách trên cả nước ~120K VNĐ/bộ.

Bạn có thể đăng kí mua tại POL jsc với giá 70K VNĐ/bộ
Lưu ý, nên mua sách tại nhà sách uy tín có bảo hộ quyền tác giả để tránh mua phải hàng in lậu.

Các bạn có thể tải tài liệu theo link bên dưới về xem trước.

1 Cambridge IELTS Academic 12 Pdf

2 MORE IELTS PRACTICE TEST