Take a fresh look at your lifestyle.

Cambridge IELTS 15 Academic

925

Free Download Cambridge IELTS 15 Academic PDF & Audio. The best book for IELTS practice.

Bộ sách Cambridge Practice for IELTS hiện đã có 15 tập.

Theo dự kiến cuốn Cambridge IELTS 15 Academic được xuất bản vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, bản thảo dưới dạng file scan đã được chia sẻ hạn chế trên internet. Về hình thức, cấu trúc tương tự như các bản IELTS số 10 đến 14, số lượng đề thi tập luyện cũng như thể thức trình bày không thay đổi gì.

Về mặt nội dung, do được đầu tư cải tiến liên tục, đảm bảo cập nhật về nội dung và cấu trúc sát với đề thi thực. Vì cậy cho nên Cambridge IELTS luôn luôn đón nhận mạnh mẽ từ phía học viên Luyện IELTS.

BOOKs HERE cũng chia sẻ tới các bạn file scan có chất lượng tốt nhất hiện nay.

Free Download Cambridge IELTS 15

Source: POL jsc