English Collocations In Use 2nd 2017

English Collocations In Use 2nd 2017

English Collocations In Use 2nd 2017 [PDF] – Free download with 02 books: English Collocations In Use Intermediate 2nd 2017 and English Collocations In Use Advanced 2nd 2017

Collocations are combinations of words which frequently appear together.

The books help you understanding how words work together. Thus, English learners can speak and write more naturally. The English Collocation in Use books contain two books with 02 levels: intermediate (B1-B2) and advanced (C1-C2) learners of English.

Bộ sách với hai trình độ Intermediate (B1-B2) & Advanced (C1-C2) . Trọng tâm cung cấp hệ thống kiến thức về từ vựng, tần xuất và cách kết hợp giữa chúng. Nắm được điều đó giúp người học hiểu sâu sắc hơn về từ vựng, yếu tố cấu thành của mọi ngôn ngữ. Thông qua đó sử dụng chúng một cách chính xác và thuần thục hơn, tạo ra sự tự tin và trôi chảy trong khi nói và viết Tiếng Anh.

Ở lần tái bản thứ 2nd, tác giả đã cập nhật thêm rất nhiều nội dung mới sát với thực tế hơn. Cách trình bày cũng tạo được nhiều thiện cảm với người đọc hơn.  Đồng thời, các bài học có sự giải thích chi tiết, kèm thêm cả hướng dẫn thực hành giúp người học Tiếng Anh dễ dàng nắm bắt nội dung kiến thức hơn. Đây là bộ sách rất hiệu quả cho người học Anh ngữ, đồng thời nhận được sự đánh giá rất tốt từ phía độc giả và giới chuyên môn.

1 English Collocations In Use Intermediate 2nd 2017

Book with Answers – How Words Work Together for Fluent and Natural English 2nd Edition

  • AUTHORS : Michael McCarthy, Felicity O’Dell
  • ISBN : 9781316629758
  • DATE PUBLISHED : July 2017
  • CEF LEVEL : B1 – B2

Download PDF – best copy

Mirror 1 : https://drive.google.com/open?id=1cdGW3HIHu18DqgKLDaapkUJlj8U6hSh0

Mirror 2 : https://bit.ly/2BMIJ7P

2 English Collocations In Use Advanced 2nd 2017

Book with Answers – How Words Work Together for Fluent and Natural English 2nd Edition

  • AUTHORS : Michael McCarthy, Felicity O’Dell
  • ISBN : 9781316629956
  • DATE PUBLISHED : July 2017
  • CEF LEVEL : C1 – C2

Download PDF – best copy

Mirror 1 : https://drive.google.com/open?id=1uf79i8ZuP1ypXgp61QJYzdevO-v_JYSm

Mirror 2 : https://bit.ly/2zD689Z

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...