Take a fresh look at your lifestyle.

English Grammar in use 5th (2019)

16,813

Tải miễn phí bộ Cambridge English Grammar in use 5th [2019]
-Author: Raymond Murphy –

1 English Grammar in use 5th

Raymond Murphy’s English Grammar in use 5th [2019] is the world’s best-selling grammar reference and practice book for learners of English at intermediate (B1-B2) level. Fortunately, It’s perfect for self-study, but also ideal for supplementary grammar activities in the classroom. The fifth edition is available as a printed book and ebook with audio, for on-the-go learning. It comes with interactive exercises and integrated audio to help with listening and pronunciation skills.  

We share 5th & 4th edition for you:

  • 5th with Intermediate level (B1-B2) with Book and Supplementary Exercises Book with Answers
  • 4th with Book & Audio.

Tải sách Cambridge English Grammar in use, Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành tái bản lần thứ 5, cập nhật năm 2019. Bộ sách có 2 tập, tương ứng với 2 trình độ đơn giản & nâng cao, rất hữu ích cho người học Anh ngữ. Bộ sách lọt top sách ngữ pháp Tiếng Anh bán chạy nhất trên toàn thế giới. Kết cấu điển hình của bộ Grammar in use là trang trước đưa kiến thức tổng hợp kèm ví dụ dẫn chứng, trang sau đưa bài tập điển hình để học viên luyện tập. Với lượng kiến thức vừa phải, giúp người học hiểu & thuộc nằm lòng rất dễ dàng.

Qua nhiều năm phát triển và tích lũy, nội dung kiến thức phong phú và đầy đủ, được trình bày một cách ngắn gọn đơn giản nhất. Bộ sách này xứng đáng với danh hiệu “Bộ sách chất lượng nhất thế giới”.

Free Download English Grammar in use 5th FULL

2 English Grammar in use: (Intermediate) Fifth Edition

✅ Click the LINK 1

or OneDrive Mirror 2

3 English Grammar in use: Supplementary Exercises Book with Answers

✅ Download –LINK 1

or OneDrive Link Mirror 2 

4 Grammar in use: Fourth Edition

✅ Book: LINK 1

or OneDrive Link

✅ Download Audio LINK 1

or Onedrive Link Mirror 2

Trích nguồn: polcet.edu.vn

More English Grammar Books