Take a fresh look at your lifestyle.

English Grammar in use 4th edition FULL

3,496

Free Download English Grammar in use 4th edition FULL 3 Books & CDs.

1 English Grammar in use 4th edition

Include 3 levels: Elementary; Intermediate; Advanced. All books were updated 2019, shared by Books-Here.

Raymond Murphy’s classic reference and practice book for learners of English at intermediate (B1-B2) level. Perfect for self-study, but also ideal for supplementary grammar activities in the classroom. This book has been used by millions of language learners and teachers around the world.

Tác giả Raymond Murphy đã mang tới cho người học Tiếng anh bộ giáo trình Grammar in use, Tiếng Anh thực hành thực sự rất chất lượng.

Đầu tiên, Phần lí thuyết được đặt vấn đề một cách trực quan, giải thích xúc tích ngắn gọn. Thứ hai, Phần ví dụ cũng rất dễ hiểu, đôi khi có thêm ảnh hoặc sơ đồ minh họa. Thứ 3, Phần bài tập bổ trợ cũng rất vừa phải. Kết cấu 1 trang lí thuyết tổng hợp, 1 trang bài tập cho mỗi Unit là đặc trưng của bộ sách Grammar in use.

Download English Grammar in use 4th

2 Grammar in use: Elementary

3 Grammar in use: Intermediate

4 Grammar in use: Advanced

5 Grammar in use: Audio CDs

Link vip: http://bit.ly/2B0zDCW

Khóa học: Grammar Course

80%
Awesome
  • Design