Essay Writing for English Tests PDF

Essay Writing for English Tests PDF FREE DOWNLOAD at BOOKs HERE

Essay Writing for English Tests PDF helps students address all the stages of essay writing.
It is written for students preparing the IELTS examination and other tests such as TOEFL, TOEIC.
Topics covered include finding the right ideas, organizing ideas and using the right language.
Explanations are given of the principles of essay writing. Models and examples are included for readers.

1 Book Description

Essay Writing for English Tests phần chia các giai đoạn trong một bài essay writing một cách rõ ràng.

  • Mô tả từng bước tiếp cận writing essay trong IELTS nói chung, và essay trong tiếng Anh nói riêng.
  • Các chủ đề về cách thức và phương pháp xây dựng ý tưởng;
  • Hệ thống lựa chọn ngôn ngữ phù hợp, đơn giản và chính xác để xây dựng câu, đoạn văn;
  • Cuốn sách này cũng giải thích rất rõ các nguyên tắc cơ bản của essay writing.
  • Giúp bạn xây dựng từ bố cục đoạn văn và lựa chọn từng câu văn một cách tốt nhất;
  • Một số mẫu câu kinh điển được đưa ra để các bạn tham khảo và vận dụng;
  • Có rất nhiều bài tập thực hành kèm đáp án – gợi ý để các bạn tham khảo thêm.
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...