Free Download English Vocabulary In Use upper-Intermediate 4th

English Vocabulary In Use Upper-Intermediate 4th edition [2017]

Free Download English Vocabulary In Use Upper-Intermediate 4th – Book with Answers and Enhanced eBook
Vocabulary Reference and Practice – FREE DOWNLOAD at BOOKs HERE
“The words you need to communicate with confidence.”

In English in use series – the best English books for vocabulary and grammar studying.

Vocabulary explanations and practice for upper-intermediate level (B2) learners of English.
Perfect for both self-study and classroom activities.
Quickly expand your vocabulary with over 100 units of easy to understand explanations and practice exercises.

  • Authors : Michael McCarthy, Felicity O’Dell
  • Storage: 29 MB
  • Color and Clear Copy

Đây là cuốn sách nằm trong bộ sách Tiếng Anh thực hành – bộ sách hay nhất cho học viên học Từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh. Bộ sách này là một hệ thống hoàn chỉnh kiến thức phân chia theo từng bậc trình độ (Level) ứng với người học. Bộ sách được nhà xuất bản danh tiếng Cambridge phát hành. Cuốn sách này được tái bản lần thứ 4 vào năm 2017. Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn link tải miễn phí cuốn sách mới nhất này. Nếu có nhu cầu tải các bản cũ hơn hoặc có khúc mắc khiếu nại bản quyền thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với admin qua email: leo@polcet.com.vn 

More detail : Cambridge.org

1 Free Download English Vocabulary In Use upper-Intermediate 4th edition [2017]

2 MORE BOOKs :

ENGLISH IN USE

LƯU Ý: Việc tải sách tại BOOKS-HERE.COM không được khuyến khích. Chỉ dùng với mục đích tham khảo và học tập, tuyệt đối cấm thương mại hóa. Link chia sẻ sẽ bị xóa khi có phản ánh vi phạm bản quyền.
Các bạn nên mua sách có bản quyền tại các cửa hàng sách có đăng kí kinh doanh hợp pháp.
80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...