Take a fresh look at your lifestyle.

IELTS General Task 1: How To Write At A Band 9 Level

212

IELTS General Task 1: How To Write At A Band 9 Level [2019] PDF uploaded by BOOKs-Here

Author: Rayn

This book has been written to briefly summarize what a student needs to do to score
band 9 on the Task 1 portion of the IELTS exam. It is a summary of skills and
is presented in a manner that is expected to be informative yet concise.

Bạn mong muốn đạt điểm cao trong kì thi IELTS? Bạn đã thử nhưng không thể nâng điểm kĩ năng viết luận?

Thực ra, đạt điểm cao trong kì thi IELTS quả thật rất khó. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chút hoàn thiện cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thì hoàn toàn có thể. Mặc dù vậy, để chinh phục 9.0 điểm kĩ năng Viết luận không hề đơn giản chút nào.

Thật may mắn, Rayn đã thấu hiểu và viết bộ sách “How to … band 9.0 IELTS” gồm 4 cuốn, mỗi cuốn sẽ đi sâu vào 1 kĩ năng. Các cuốn sách của tác giả Rayn giúp hệ thống hóa một cách tổng quát nhất về những điều học viên cần thực hiện để đạt 9.0 IELTS.
Đây thực sự là bảo bối rất quý giá đối không chỉ đối với những bạn phấn đấu đạt ngưỡng điểm cao mà ngay cả đối với những bạn đặt target 5.5-7.0 cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích.

2 IELTS COURSE : at POLCET

80%
Awesome
  • Design