Magazine for IELTS (11/2018)

Magazine for IELTS [update to 11/2018]

Magazine for IELTS – tải sách, báo, tạp chí miễn phí. Nguồn chính thống do Books Here chia sẻ.
Tất cả sách, báo, tạp chí (bản gốc) được phát hành bởi những nhà xuất bản nổi tiếng tại Anh & Mỹ.

Nguồn chính thống nên văn phong và từ vựng là chuẩn quá rồi khỏi cần chỉnh rồi.

  • Chất lượng: Bản gốc, đẹp nét căng.
  • Số lượng: Cập nhật liên tục
  • Chủ đề: phong phú và đa dạng (công nghệ, lịch sử, tài chính cho đến tự nhiên hoang dã..)

Tài liệu hữu ích cho các bạn muốn cày IELTS & chuyên ngành báo chí.

Download Magazine for IELTS – Tải sách, báo, tạp chí miễn phí

Tải tạp chí: Google Driver ==>>> Download

Tải sách học IELTS miễn phí tại BOOKs HERE ==>>> BOOKs for IELTS

Comments
Loading...