NCLEX-PN Prep Plus 2018 PDF Free Download [Direct Link]

NCLEX-PN Prep Plus 2018 PDF Free Download [Direct Link]

NCLEX-PN Prep Plus 2018 PDF Free Download [Direct Link]

Sách thuộc thể loại chuyên ngành Y-Dược.
Gồm nhiều câu hỏi và đáp án giúp sinh viên chuyên ngành học và ôn thi kết thúc môn hiệu quả.

The NCLEX-PN exam is not just about what you know—it’s about how you think. Kaplan’s NCLEX-PN Prep Plus 2018 uses expert critical thinking strategies and targeted sample questions to help you put your expertise into practice and ace the exam! The NCLEX-PN exam tests how you’ll apply the medical knowledge you’ve gained in real-life situations. In NCLEX-PN Prep Plus 2018, Kaplan’s all-star nursing faculty teaches you 9 critical thinking pathways to help you break down what exam questions are asking. Six chapters end with practice sets to help you put these critical thinking principles into action.

  • In-depth content review, organized along the exam’s “Client Needs” framework
  • 60 minutes of video tutorials on the ins and outs of the NCLEX-PN
  • Kaplan’s Learning Engineers and expert psychometricians ensure our practice questions and study materials are true to the test.
  • We invented test prep—Kaplan has been helping students for almost 80 years
  • The previous edition of this book was titled NCLEX-PN Premier 2017.
  • Number of Pages: 305
  • Genre: Medical, Study Guides
  • Series Title: Kaplan Nclex-pn Prep Plus

More detail or buy book = > kaptest.com

Download Free visit here => Click me

OTHER BOOK:

NCLEX-PN Prep 2018 PDF Free Download [Direct Link]

MORE BOOKs :

ENGLISH IN USE

LƯU Ý: Việc tải sách tại BOOKS-HERE.COM không được khuyến khích. Chỉ dùng với mục đích tham khảo và học tập, tuyệt đối cấm thương mại hóa. Link chia sẻ sẽ bị xóa khi có phản ánh vi phạm bản quyền.
Các bạn nên mua sách có bản quyền tại các cửa hàng sách có đăng kí kinh doanh.
Comments
Loading...