Take a fresh look at your lifestyle.

Oxford Picture Dictionary 1st 2nd 3rd edition

3,648

Oxford Picture Dictionary (OPD) 1st, 2nd, 3rd edition [PDF & Audio], Free download books at Books-Here.
Tải miễn phí từ điển tiếng anh bằng hình ảnh.

1 Oxford Picture Dictionary

Illustrations present more than 4,000 English words and phrases.
With 03 editions for students and teachers.

Bộ từ điển Hình ảnh Tiếng Anh bản đẹp, PDF, có file Audio CDs và Phần mềm tự học dưới dạng tương tác thực hiện các bài tập. Hiện bộ sách đã được tái bản đến lần thứ 03. BOOKS HERE giới thiệu đến các bạn cả 03 phiên bản, link tải bên dưới. Rất hữu ích với học viên Tiếng Anh đang ở các trình độ từ A1 đến B1. Đặc biệt có giá trị với các bạn có ý định “xóa mất gốc triệt để” học Tiếng Anh lại từ đầu.

Free download Oxford Picture Dictionary

2 OPD 1st edition [eng-vie] : Pdf & CDs

Pdf [Google drive]: http://bit.ly/2B9qh7Y    or try Mirror 2: http://bit.ly/32b2DUy
CDs: http://bit.ly/2VBnyxu

3 2st edition [mono | eng-ara]: Pdf & CDs

Pdf [mono]: http://bit.ly/2MFLewE   or try Mirror 2: http://bit.ly/33vWdzD

Pdf [Eng-ara]: http://bit.ly/2MB3tn9

CDs: http://bit.ly/2IKB5gY

4 3st edition [eng]: Pdf & CDs

Pdf: http://bit.ly/33jz1oe   or try Mirror 2: http://bit.ly/2MfhGXW

CDs: http://bit.ly/33qgSoB

Khóa học từ vựng – Vocabulary Course: CLiCK mE

 

80%
Awesome
  • Design