Paragraph Writing From Sentence to Paragraph PDF Download

Paragraph Writing From Sentence to Paragraph PDF Download

Paragraph Writing From Sentence to Paragraph PDF Download | Free download Books | BOOKS HERE store.
Tải sách Tiếng Anh luyện kĩ năng viết rất hay và hữu ích tại books-here.com (miễn phí)

The book is one of  Macmillan Writing Series
The Macmillan Writing Series gives students step-by-step guidance and practice in writing American English in an academic context. It provides students who have little experience of academic writing with the fundamental tools required including: brainstorming ideas, arranging ideas, writing short and long texts, and sharing the finished product with classmates.

1 BOOK DESCRIPTION

Paragraph Writing takes students from sentence formation to paragraph writing through a process approach. This not only develops students’ paragraph writing skills, but also encourages them to become independent and creative writers. The back of the Student’s Book contains peer review forms and a grammar reference section.
This book provides students with:
* Focus on particular aspects of paragraph writing, such as topics, style and development
* Writing support to help them with brainstorming, organizing ideas, writing topic sentences and supporting their ideas
* Language support to help them with vocabulary, grammar and punctuation
* Guidance on reviewing their own and their classmates’ writing in order to make revisions
* Structured, graded writing assignments at the end of each unit.
Paragraph Writing includes 12 units and additional materials.

FOR VIETNAMESE: Tập sách này giúp bạn hoàn thiện cách viết từng cau văn cho tới cả đoạn văn. Tài liệu này thực sự hữu ích đối với người học Tiếng Anh nói chung và những bạn đang cày luyện thi chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL hay TOEIC…

2 PARAGRAPH WRITING FROM SENTENCE TO PARAGRAPH PDF DOWNLOAD

Download PDF

Teacher’s Guide PDF

MORE BOOKs :

ENGLISH IN USE

LƯU Ý: Việc tải sách tại BOOKS-HERE.COM không được khuyến khích. Chỉ dùng với mục đích tham khảo và học tập, tuyệt đối cấm thương mại hóa. Link chia sẻ sẽ bị xóa khi có phản ánh vi phạm bản quyền.
Các bạn nên mua sách có bản quyền tại các cửa hàng sách có đăng kí kinh doanh.

 

 

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...