Take a fresh look at your lifestyle.

SpeakOut Advanced 2nd edition full [update 2020]

345

Free Download Pearson SpeakOut Advanced 2nd edition full [update 2020]

CEFR: B2+ to C1 | GSE: 68 – 79

Status: Available for Free Downloading full set

Total Storage: ~ 1.8 GB

Nhìn chung, SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng.

Teacher. Ms Hien

Advanced level Includes, PDFs & CDs & DVDs:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • And many Extra materials…

Link 2 Download:

 

1 BBC DVD Clips Extra Download 
2 BBC Interviews Worksheets Download 
3 Class CD Download 
4 DVD Clips – Worksheets Download 
5 Listening and Reading Extra with Answer Key Download 
6 Placement Test Download 
7 Pronunciation Extra with Answer Key Download 
8 Student’s Book 2015 2nd 175p pdf.pdf Download 
9 Teacher’s Book.pdf Download 
10 Tests Download 
11 Vocabulary Extra with Answer Key.pdf Download 
12 Workbook (with key).pdf Download 
13 Workbook Audio Download 
14 Writing Extra with Answer Key.pdf Download 

 

Source: POL international School

More English Course Books