Take a fresh look at your lifestyle.

SpeakOut Intermediate 2nd edition full [update 2020]

326

Free Download Pearson SpeakOut Intermediate 2nd edition full [update 2020]

CEFR: B1 to B1+ | GSE: 46 – 58

Status: Available for Free Downloading full set

Total Storage: ~ 800 MB

Nhìn chung, SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng.

Teacher. Ms Hien

Intermediate level Includes, PDFs & CDs & DVDs:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • And many Extra materials

Link 2 Download:

 

Mirror 1 Mirror 2
1 Audio, Video and BBC Interviews Scripts Download
2 BBC Interviews Worksheets Download
3 Class CD 1-2 Download
4 DVD Clips – Worksheets Download
5 Intermediate Extra.zip Download
6 SO2_int_photocobiable_epanel.pdf Download
7 Speakout 2e Intermediate wordlist.xls Download
8 Student’s book 2nd.pdf Download
9 Teacher’s book 2nd.pdf Download
10 Test Download
11 Workbook audio Download
12 Workbook.pdf Download

Source: POL international School

More English Course Books