Take a fresh look at your lifestyle.

SpeakOut Starter 2nd edition [update 2020]

422

Free Download Full set of SpeakOut 2nd edition Starter level [update: 2020]

Nhìn chung, SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng.

Teacher. Ms Hien

Info Download SpeakOut Starter 2nd editon:

  • Status: Available for Free Downloading
  • Language: British English
  • Edition: Latest Edition
  • TOEIC®: 250 – 350
  • CEFR: A1
  • GSE: 22 – 32
  • Total Storage: ~600 MB

Starter level Includes  PDFs & CDs & DVDs:

 

Source: POL international School

More English Course Books