The Art Of War PDF Sun Tzu – [English & Vietnamese]

The Art Of War PDF – [English & Vietnamese]

The Art Of War PDF – [English & Vietnamese] – Free download all books at Books Here

The art of war is of vital importance to the state. It is a matter of life anddeath, a road either to safety or to ruin. Hence under no circumstances

Bamboo book - closed - UCR.jpg

can it be neglected.

Author (trad.) Sun Tzu
Country China
Language Chinese
Subject Military strategy and tactics
Publication date
5th century BC

2 Download Vietnamese Version

https://drive.google.com/open?id=1ZVxOs0jZTqosHsGHdQR4T8QrtemE9oJq

Không chỉ là kiệt tác quân sự, “Binh pháp Tôn Tử” (The Art Of War PDF – Sun Tzu) còn là một tác phẩm văn học ưu tú với nhiều câu nói nổi tiếng, được hậu thế nghìn năm nằm lòng như: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, “Đánh chỗ địch không phòng bị, hành động lúc địch không ngờ tới”… Cuốn binh thư ấy thực sự là cẩm nang cho người đời. 

Người ta nói “Binh pháp Tôn Tử” là cuốn sách ai đọc vào cũng có được thu hoạch. Người làm quan đọc vào thì biết được thuật chính trị, tiến thoái chốn quan trường, kẻ làm giàu đọc vào thì biết quy luật thị trường, kinh doanh. Người trí thức đọc để thấy cái hay trong câu chữ, văn phong, đến ngay người ít học đọc cuốn sách ấy cũng hiểu được thế nào là mưu lược, là nghệ thuật chiến tranh, binh chinh thiên hạ.

The Art Of War PDF – Sun Tzu starts with the laying of plans, moves on to waging war, and then to the sheathed sword; for as Sun Tzu said, “To fight and conquer in all your battles is not supreme excellence; supreme  xcellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting.” He covers the weak points and the strong ones of an army; the way to maneuver; special tactics for special situations; the army on the march; dealing with

different kinds of terrain; when to fight and when not to; attack by fire; and, most important, the use of spies. The Art of War brought Sun Tzu to the attention of the King of Wu, who appointed him general. For almost two decades thereafter—until the deaths of Sun Tzu and the king—the armies of Wu were victorious over their ereditary enemies.

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...