The Collins COBUILD Dictionary of Phrasal Verbs

từ điển về cụm động từ - tài liệu tiếng anh

Dictionary of Phrasal Verbs – Tài liệu học tiếng anh hay

The Collins COBUILD Dictionary of Phrasal Verbs lists over 3,000 phrasal verbs and explains over 5,500 different meanings. Đây là Tài liệu học tiếng anh hay và khá thú vị, có điều cách tiếp cận mang nét truyền thống, không nhiều sự đột phá.

Đây là cuốn từ điển về cụm động từ, liệt kê trên 3,000 cụm động từ và diễn giải trên 5,500 nghĩa khác nhau. Khối lượng từ vựng khá đồ sộ, tuy nhiên được đánh giá là rất sát với thực tế. Workbook này giúp luyện tập sử dụng các cụm động từ quan trọng với khoảng 300 nghĩa khác nhau. Rất phù hợp cho đối tượng học ngữ pháp chuyên sâu cũng như đối tượng học Tiếng Anh giao tiếp.

Link tải sách: https://bit.ly/2pRV9Eu

This workbook practises the most important phrasal verbs, with around 300 different meanings.

Tài liệu Tiếng Anh The Collins COBUILD Dictionary of Phrasal Verbs.

Tìm thêm sách ngữ pháp thực hành tại đây ENGLISH GRAMMAR

 

Comments
Loading...