Collin’s Books for IELTS

Collin’s Books for IELTS [updated 2018]

Collin’s Books for IELTS – [ 05 Books ]
Vocabulary & 04 skills for IELTS

1 Vocabulary for IELTS

2 Reading for IELTS

Reading for IELTS  được chia làm 12 Units. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

Link to download:

3 Writing for IELTS

Writing for IELTS  được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau

  • Mirror 1 : https://bit.ly/2QPTmyN

4 Listening for IELTS

Listening for IELTS  được chia làm 12 Unit. Mỗi Unit tập trung vào một chủ đề thường được nhắc đến trong đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và idea liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau.

5 Speaking for IELTS

Speaking for IELTS – cuốn tài liệu đặc biệt dành cho những ai đang có dự định thi IELTS phục vụ cho mục đích giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh tại nơi làm việc hoặc trường đại học.

Book

Audio

80%
Awesome
  • Design
Comments
Loading...