Take a fresh look at your lifestyle.

Family and Friends 1

2,904

Free Download Family and Friends 1 FULL PDF & CDs

Đây là bộ giáo trình học Tiếng Anh cho trẻ em rất nổi tiếng. Gồm: 07 bộ [starter & level 1,2,3,4,5,6] tương ứng với trình độ người học Từ A1-A2. Trong đó, Grade 1  (Level 1) tương đương với trình độ A1, phù hợp với đối tượng trẻ em hoặc những bạn học viên có nhu cầu học Tiếng Anh từ đầu.

Hiện nay đã được tái bản lần thứ 2. Tuy nhiên nhằm mục đích tham khảo & học tập, Books Here vẫn sẽ gửi đến bạn cả 02 phiên bản.
Chất lượng file rất sắc nét, có thể in màu, đen trắng hoặc copy lên máy tính, điện thoại để sử dụng đều rất tốt.

Download Family & Friends 1

(nguồn file: polcet.edu.vn)

1st Edition:  https://drive.google.com/drive/folders/1gLEXb06TiQO-MW1CYXAhV7HDPvFsfeCW

2st Edition:  https://drive.google.com/open?id=1NvVAYFekJFMDfKiDe1pyg-MFoStRhrcg

Download Full 7 levels 2nd edition

 Click me

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More