Take a fresh look at your lifestyle.

IELTS Ryan General writing Task 1: How To Write At A Band 9 Level PDF free download

3,668

IELTS Ryan General writing Task 1: How To Write At A Band 9 Level PDF free download [update: 5.2023]

1 IELTS  Ryan General writing Task 1

IELTS  Ryan General writing Task 1: How To Write At A Band 9 Level [2019] PDF uploaded by BOOKs-Here

Author: Ryan

This book has been written to briefly summarize what a student needs to do to score
band 9 on the Task 1 portion of the IELTS exam. It is a summary of skills and
is presented in a manner that is expected to be informative yet concise.

Bạn mong đặt kì vọng đạt điểm cao trong kì thi IELTS? Bạn đã thử nhưng chưa nâng điểm kĩ năng viết luận?

Thực tế, đạt điểm cao trong kì thi IELTS quả thật rất khó. Tuy nhiên, nếu bạn chăm chút hoàn thiện cả 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thì hoàn toàn có thể. Mặc dù vậy, để chinh phục 9.0 điểm kĩ năng Viết luận không hề đơn giản chút nào.

May mắn thay, Ryan đã thấu hiểu và viết bộ sách “How to … band 9.0 IELTS” gồm 4 cuốn, mỗi cuốn sẽ đi sâu vào 1 kĩ năng. Các cuốn sách của tác giả Rayn giúp hệ thống hóa một cách tổng quát nhất về những điều học viên cần thực hiện để đạt 9.0 IELTS.

Tóm lại, Đây thực sự là bảo bối rất quý giá đối không chỉ đối với những bạn phấn đấu đạt ngưỡng điểm cao mà ngay cả đối với những bạn đặt target 5.5-7.0 cũng sẽ học được rất nhiều điều bổ ích.

2 Download IELTS Ryan General writing Task 1

3 IELTS COURSE : at POLCET

80%
Awesome
  • Design
Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More