Take a fresh look at your lifestyle.

Hack não 1500 từ Tiếng Anh [2022]

4,713

1 Hack não 1500 từ Tiếng Anh PDF bản đẹp

Hack brain 1500 English words [Update 2022]

2 Vie:

Hack não 1500 từ Tiếng Anh PDF

Hack não Tiếng Anh. Điểm nhấn của cuốn sách là : Phương pháp Học từ vựng theo truyện chêm & phát âm tương tự. Phát âm tương tự Tiếng Anh & Tiếng Việt mặc dù còn những tranh cãi nhất định. Nhưng cuốn sách đã tạo tạo ra một làn sóng tích cực khiến các bạn trẻ học Tiếng Anh cảm thấy thú vị hơn.

3 Hack brain 1500 English words

Method Learning vocabulary by wanking & similar pronunciation is the highlight of the book.
Similar to English & Vietnamese, though there are some controversies. But the book “Hack não 1500 từ Tiếng Anh” has created a positive wave that makes young English learners feel more interesting.

4 Download

Tải sách Hack não Tiếng Anh PDF

PDF: http://bit.ly/2IIyV1u

Audio: http://bit.ly/32cRUsT

MORE VOCABULARY BOOKs

80%
Awesome
  • Design
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.