Take a fresh look at your lifestyle.

IELTS Writing Task 1 & Task 2 by Simon Braveman

4,138

IELTS Writing Task 1 & Task 2 by Simon Braveman

IELTS Writing Task 2, IELTS SIMON

(update 04.5.2020)

(Link Google Drive)

Download PDF

Mirror 2

Mirror 3

 

 

 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.