Take a fresh look at your lifestyle.

Cambridge IELTS Practice Test full [update 2022]

6,399

Free download Cambridge IELTS Practice Test Full (update 2022) | Tải sách học Tiếng Anh miễn phí tại BOOKs HERE

This Cambridge IELTS set is always designed very close to the actual exam structure. Therefore, all students and IELTS preparation teachers can purchase them as test materials. Suitable for all subjects from the low level to the highest level of IELTS. IELTS preparation teachers still take this series of books as standard documents.

Đề luyện tập thực hành thi IELTS của nhà xuất bản Cambridge hiện nay đã có 17 ấn phẩm. Từ ấn phẩm thứ 10 tách ra làm 02 tập Academic & General phù hợp với hình thức thi lấy chứng chỉ IELTS.

Bộ Cambridge IELTS này luôn được thiết kế rất sát với cấu trúc đề thi thực tế. Do đó, mọi học viên và giáo viên luyện thi IELTS đều có thể mua làm tài liệu thi thử. Phù hợp với mọi đối tượng từ trình độ thấp cho đến trình độ cao nhất của IELTS. Giáo viên luyện thi IELTS vẫn lấy series sách này làm tài liệu chuẩn.

Nhằm mục đích hỗ trợ thí sinh ôn luyện & tham khảo, BOOKS HERE.COM chia sẻ một số links tải tài liệu có liên quan. Các bạn học viên & giáo viên có thể tải miễn phí, tốc độ cao, không gắn quảng cáo.

[PDF + Audio] Cambridge IELTS 17 Academic and General PDF Audio Free Download

IELTS 16 ACADEMIC & GENERAL

IELTS 15 Academic & General

 

Để tìm hiểu về các khóa học & cơ hội thi thử & nhận được những lời khuyên từ giáo viên có nhiều năm chuyên luyện IELTS click link sau đây: polcet-luyen-thi-ielts

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More