Take a fresh look at your lifestyle.

SpeakOut Elementary 2nd edition [update 2021]

63,224

Free Download Pearson SpeakOut Elementary 2nd edition [updated 22.5.2021]

SpeakOut Elementary 2nd edition

CEFR: A1 to A2 | GSE: 27 – 39

Status: Available for Free Downloading full set

Total Storage: ~ 900 MB

We share materials for educational purposes only, all trading is illegal!

Nhìn chung, SpeakOut 2nd là bộ giáo trình Giao Tiếp Tiếng Anh Tuyệt Vời.
Được thiết kế theo phương pháp giáo dục hiện đại, nội dung đơn giản, bố cục logic hợp lí, trình bày đẹp mắt… Đặc biệt có hệ thống bài tập rất phong phú đa dạng.

Teacher. Ms Hien

Elementary level Includes  PDFs & CDs & DVDs:

  • Student’s book ; Teacher’s book
  • Workbook with keys & Tests
  • CDs (class + workbook)
  • DVD (extra + BBC + interview)
  • And many Extra materials

Link 2 Download:

 

1 Elementary 2nd BBC DVD.rar Download  or Download 2
2 Elementary Extra.rar Download or  Download 2
3 Gse-Cefr-Mapping-Elementary.pdf Download   Or

Download 2

4 Speakout_Elementary_Photocopiables.pdf Download
5 Students_Book_2nd_176p.pdf Download

Download 2

6 Audio_CD_1-2.rar Download
7 BBC_Interviews_Video Download

Download 2

8 General-Teaching-Programme-docx.docx Download
9 Tests-with-Key-and-script-Audio-pdf.pdf Download
10 Teacher’s-Book-2nd-204p.pdf Download

Download 2

11 Workbook-With-Key-2nd-96p.pdf Download
12 Workbook Audio CDs full Download

Download 2

 

We share materials for educational purposes only, all trading is illegal!

Source: POL international School

More English Course Books