Take a fresh look at your lifestyle.

Barrons Essential words for the IELTS PDF free download 2023

16,425

Barrons Essential words for the IELTS PDF free download PDF free download [update: 2023]

Barrons Essential words for the IELTS (PDF & Audio).

Free Download Ebook Barrons Essential words PDF

  • Essential Words for the IELTS cung cấp 600 từ mà bạn có thể gặp khi thi đọc và nghe, ngoài ra bạn còn có thể sử dụng vốn từ này cho bài viết và nói. Sách cũng hướng dẫn các kỹ năng giúp bạn tiếp thu từ mới thật dễ dàng.
  • Essential Words for the IELTS hướng dẫn bạn tìm thấy gợi ý có sẵn trong ngữ cảnh. Ngữ cảnh thường cho ta gợi ý để suy đoán ra được nghĩa của từ. Những gợi ý này có thể nằm trong cùng một câu hoặc trong cùng một đoạn văn. Bạn sẽ học cách tìm các định nghĩa, từ đồng nghĩa hoặc diễn giải trong văn bản.
  • Dấu câu cũng được xem như là một gợi ý. Định nghĩa hoặc từ đồng nghĩa thường cách nhau bằng dấu ngoặc đơn, dấu phẩy, dấu gạch ngang hoặc dấu hai chấm. Bạn sẽ sớm học được cách nhận ra những gợi ý này.
  • Phân tích một từ cũng giúp bạn tìm ra nghĩa của nó. Từ ghép, tiền tố và hậu tố là những manh mối giúp ta phân tích. Sách sẽ chỉ ra các tiền tố và hậu tố phổ biến và cách các từ được ghép với nhau.
  • Và rất nhiều Tips quan trọng khác phục vụ luyện thi IELTS người học nên biết.

Download Barron’s Essential words for the IELTS

eBook PDF

Audio CDs

Source: POL jsc

More IELTS Materials

Barron’s 1100 Words You Need to Know + Online Practice

80%
Awesome
  • Design
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More