Take a fresh look at your lifestyle.

Ebook Barrons Writing for the IELTS PDF free download 2023

3,916

Free download Ebook Ebook Barrons Writing for the IELTS PDF [update: 2023]

Ebook Barrons Writing for the IELTS PDF

1 Preview the book

Discover everything you’ll need to know in order to write well for the IELTS test, whether you are planning to take the Academic or the General Training version. This book will help IELTS test takers learn several essential skills, including:

 • Task Achievement: follow a three-step model to plan, write, and revise your essays
 • Coherence and Cohesion: practice organizing your writing and connecting ideas
 • Lexical Resource: build your vocabulary and use it correctly
 • Grammatical Range and Accuracy: review rules and practice applying them to your writing
  Each section leads you step-by-step through the process of writing an essay in response to a particular task. Learn how to apply what you’ve learned, familiarize yourself with the types of questions you’ll have to respond to on the test, complete your responses within the time limits, and more. An Appendix also includes a More Writing Practice section with a selection of essays written in response to IELTS writing tasks

Ebook Barrons Writing for the IELTS PDF free download 2023 | cung cấp cho các bạn đang tự học tại nhà những kỹ năng cần thiết về IELTS writing. Để bạn tự nâng trình kỹ năng viết của bản thân tốt nhất. Cuốn sách sẽ giúp bạn những gì:

 • Tìm hiểu chi tiết về đề thi IELTS writing task 1 và task 2
 • Hướng dẫn cách viết bài từng dạng Task 1 biểu đồ, bản đồ, chu trình… chuẩn xác nhất.
 • Học cách viết bài luận dạng Task Achievement/Task Response theo lộ trình: kế hoạch, viết và xem lại
 • Xây dựng triển khai ý tưởng logic, có liên kết chặt chẽ trong bài task 2. Tạo cho bạn lối viết mạch lạc, đi đúng hướng vào yêu cầu bài viết đưa ra.
 •  Trong chuyên mục ngữ pháp bạn sẽ được Cung cấp các cấu trúc câu quan trọng các bạn nên dùng trong bài thi viết để đạt điểm tốt. Thực hành, rèn luyện cấu trúc câu nào vào bài viết cho thực sự nhuần nhuyễn và tự tin khi áp dụng với những đề thi khác nhau..

Vì vậy đừng ngại Download Ebook Barron’s Writing for the IELTS (PDF)  tại Books Here.

2 Download book Ebook Barrons Writing for the IELTS PDF

80%
Awesome
 • Design
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More