Take a fresh look at your lifestyle.

English Collocations In Use Intermediate and Advanced 2nd edition

3,385

1 English Collocations In Use Intermediate and Advanced 2nd edition

ENGLISH COLLOCATIONS IN USE 2ND EDITION PDF contains 02 books for 2 levels. (Update 2022)

 English Collocations In Use Intermediate 2nd Edition

Improve your fluency and sound more natural in English. Collocations are combinations of words which frequently appear together. This book contains explanations and practice of English collocations for intermediate-level (B1 to B2) learners of English. Perfect for both self-study and classroom activities.

Cải thiện sự trôi chảy của bạn và nghe tự nhiên hơn trong tiếng Anh. Các cụm từ là sự kết hợp của các từ thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Cuốn sách này có giải thích và thực hành các cụm từ tiếng Anh cho người học tiếng Anh trình độ trung cấp (B1 đến B2). Hoàn hảo cho cả việc tự học và các hoạt động trong lớp.

 English Collocations In Use Advanced 2nd Edition

This document is for you at intermediate level or higher ie about 4.5-5.0- IELTS learning. Because this is the time when you already have a pretty solid foundation to apply collocations to your test. For those of you at a lower level, you should learn the basics first, including vocabulary and grammar. This book is not necessary because at this time your word skills are not much, you must improve first.

Bộ tài liệu này dành cho bạn từ trung cấp trở lên tức là khoảng 4.5-5.0- IELTS học tập. Bởi vì đây là thời điểm mà bạn đã có kiến thức cơ bản khá vững để áp dụng collocations cho bài thi của mình.

Với những bạn ở ban thấp hơn, các bạn hãy học kiến thức cơ bản trước bao gồm từ vựng và ngữ pháp thật chắc cần ưu tiên cải thiện trước.

Học collocations theo từng topics

– Đều là những cụm từ theo topics nhưng được nâng cao hơn: Work, Study, leisure and lifestyle,  morden world, people

– Ứng dụng collocations trong các trường hợp giao tiếp bình thường và các trường hợp nâng cao khác.

– Bài tập và các tips học, ứng dụng collocations cho việc nói, viết của người học.

– Sách vẫn có keys để check đáp án cuối cùng giúp bạn kiểm tra trình độ tốt hơn.

Trên đây là nội dung cơ bản của hai cuốn English Collocations In Use. Các bạn hãy tự khám phá tài liệu để hiểu rõ hơn nhé. Tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng ở cuối nha.

Download

Preview and Free Download English Collocations In Use Intermediate 2nd Edition

DOWNLOAD

Preview and Free Download English Collocations In Use Advanced 2nd Edition

Download

 

More materials: English In Use 2022

Source: POL Education

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.